Apakah Itu Radio Amatur?

Radio Amatur ataupun juga dikenali sebagai "Ham Radio" ialah hobi berkenaan membina, menguji-kaji dan berkomunikasi melalui radio. Pengguna-pengguna Radio Amatur ini saling berhubungan dengan rakan-rakan mereka seluruh dunia melalui beberapa set-set frekuensi radio yang telah ditetapkan.

Saturday, April 19, 2008

Apakah Itu AMATEUR RADIO


Pengenalan

Perkhidmatan radio amatur telah wujud di kebanyakkan negara di dunia ini dan berkomunikasi menggunakan ulangan yang sama . Di Malaysia , Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ( MCMC ) adalah sebuah badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal selia Stesyen Radio Amatur.

Untuk menjadi pengendali sesebuah stesyen radio amatur , seseorang itu mestilah memiliki Lesen Penguntukan Radas ( Apparatus Assignment ) yag sah atau bagi stesyen radio amatur negara lain yang mempunyai perjanjian timbal balik dengan Malaysia.

Negara-negara tersebut ialah : Thailand , Indonesia , Laos , Vietnam , Myanmar , India , China , Mongolia , Eropah , United Kingdom , Republik Jerman , Switzerland , Finland dan Republik Czechoslovakia.
Blog Widget by LinkWithin
 

© 2009 | 9 W 2 S J G | Design By joejoney